Η ICAP Group προχώρησε στην αναβάθμιση της online πλατφόρμας επιχειρηματικής πληροφόρησης, ICAP B2B.

Μέσα από την εν λόγω πλατφόρμα, οι χρήστες απλά και γρήγορα μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν τις εταιρείες που τους ενδιαφέρουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πλήρη και αξιόπιστη επιχειρηματική πληροφόρηση.

Η πληροφόρηση αυτή είναι διαθέσιμη 24/7 μέσω των υπηρεσιών και προϊόντων: Business Reports, Alert Services, Credit Risk, Watch Services Οικονομικές Καταστάσεις και online Λίστες Επιχειρήσεων.

Συμβαδίζοντας με τις τελευταίες τάσεις, η πλατφόρμα αναπτύχθηκε με νέες, σύγχρονες τεχνολογίες, βελτιώνοντας την πλοήγηση και εμπειρία του χρήστη, ανταποκρινόμενη πλήρως στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.

Έχει δοθεί έμφαση στην ταχύτητα και στην ευκολία με την οποία μπορεί ο χρήστης να ζητήσει μαζικά, μεγάλο αριθμό εταιρειών για οποιοδήποτε προϊόν τον ενδιαφέρει, αλλά και στην άμεση και λειτουργική πρόσβαση στα ήδη υπάρχοντα προϊόντα για τις εταιρείες που έχουν ζητηθεί.