Το HR Professional ανακοινώνει τη δημιουργία μίας νέας powerlist, η οποία – αυτή τη φορά – επικεντρώνεται στην αναγνώριση των στελεχών που ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητα και το πάθος τους στην προώθηση προγραμμάτων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στο εργασιακό περιβάλλον: την Wellbeing 50 Powerlist!

Σε αυτό το πλαίσιο, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη δημιουργία μίας δυναμικής λίστας, η οποία έρχεται να μας «συστήσει» τα στελέχη που έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές και αναπτύσσοντας προγράμματα που προάγουν την ψυχική και σωματική ευημερία.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024. Μπορείτε να δηλώσετε τα ονόματα των στελεχών εκείνων που, κατά τη γνώμη σας, ξεχωρίζουν για τη δημιουργικότητα και την αφοσίωσή τους στην ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτοβουλιών wellbeing στον χώρο εργασίας, μπαίνοντας εδώ!