Τέσσερα νέα επιδοτούμενα προγράμματα θέτει σε ισχύ το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση 119.000 ανέργων.

Τα προγράμματα θα «τρέξουν» άμεσα από τον ΟΑΕΔ και ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 816 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά τα προγράμματα, που θα τεθούν σε ισχύ, είναι τα εξής:
1. Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης 40.000 ανέργων με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών. Το πρόγραμμα θα κοστίσει 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ και ΟΑΕΔ. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού.

Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται: Για την πλειονότητα των ανέργων η επιχορήγηση ορίζεται στο 100% για το πρώτο έτος, στο 75% για το δεύτερο έτος, στο 50% για το τρίτο έτος και στο 25% για το τέταρτο. Για «ειδικές» ομάδες ανέργων στο 100% για τα δύο πρώτα έτη και στο 50% για τα δύο υπόλοιπα.

Αυτό αφορά νέους έως 30 ετών, ανέργους που χρειάζονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ, γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, πολύτεκνους και τρίτεκνους, καθώς και αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. Για την πλειονότητα των ανέργων η επιδότηση είναι 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος. Ωστόσο για τους νέους έως 30 ετών και τις υπόλοιπες ειδικές ομάδες (που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο πρόγραμμα) τα ποσοστά επιχορήγησης είναι 80% για τη διετία.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες από 22 έως 64 ετών και έχει προϋπολογισμό 96 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 36 μήνες και το ποσό διαμορφώνεται στα 24.000 ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στις γυναίκες με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα της πράσινης οικονομίας.

4. Ειδικό πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός είναι 50 εκατομμύρια ευρώ και το κόστος θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ.

Το ποσό επιχορήγησης αφορά το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του 30πλασίου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου. Η επιχορήγηση δίνεται για δύο μήνες που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στο διάστημα Απριλίου – Οκτωβρίου (εκτός από το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου). Αναγκαία προϋπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να απασχολούν συνολικά τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού σε σχέση με το 2009.

Πηγή: Έθνος on line