Η Διοίκηση του τμήματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑTHENS GSM, προχωράει στην εισαγωγή του θεσμού Master Classes στην Ελληνική αγορά επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

Η καινοτομία των προγραμμάτων Master Classes είναι ότι αποτελούν μέσο διείσδυσης της σύγχρονης ακαδημαϊκής γνώσης στη πρακτική των επιχειρήσεων. Τα προγράμματα είναι επιπέδου Μaster και υλοποιούνται από Ακαδημαϊκούς με επιχειρηματική εμπειρία. Η θεματολογία καλύπτει βασικές λειτουργίες της επιχείρησης όπως Marketing, Ανθρώπινοι πόροι, Στρατηγική, Χρηματοοικονομικά, logistics, Επικοινωνία Μarketing. Η διάρκεια είναι 20 ώρες για κάθε θέμα προς ανάπτυξη και θα πραγματοποιούνται Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Έναρξη προγραμμάτων: Δεκέμβριος 2009.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές επικοινωνήστε στο e-mail: [email protected]