Ενημερωτική παρουσίαση για τις δυνατότητες που προσφέρουν στα στελέχη των επιχειρήσεων τα workshops Business Life Management System θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos.

Τα workshops Business Life Management System αποτελούν ένα Ολιστικό Σύστημα Επαγγελματικής Αυτοβελτίωσης και μετά την ολοκλήρωσή τους οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί: Σε επίπεδο Junior Management να είναι «αυτάρκεις» και με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για να αναλάβουν νέες ευθύνες.

Σε επίπεδο Middle Management: να είναι «ανοιχτοί» σε νέες ιδέες, συνεργάσιμοι και αποτελεσματικοί ηγέτες στον τομέα τους. Σε επίπεδο Top Management: να είναι αποτελεσματικοί στην υλοποίηση δημιουργικού οραματισμού και αλλαγών.

Το Business Life Management System παρουσιάζουν οι δημιουργοί του Ντέμη Μωραΐτου, Γιώργος Σταμάτης και Ντέπη Νικολαΐδου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο www.teamspirit.gr/reviving-breaks.php.