Η νέα πρωτοβουλία Sustainable Development Goals Champions, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Annual Sustainability Summit, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης συνεργασίας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) και του MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου με τα Ηνωμένα Έθνη που έχει ως στόχο την ενημέρωση και δημιουργία νέων πρωτοβουλιών σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η κοινή δράση «Συνεργασία για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» των Ηνωμένων Εθνών – UN Partnership #SDGAction23013, στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα μέσα από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και στην κατάλληλη ενημέρωση φοιτητών, νέων επιχειρηματιών, εταιρειών και φορέων για το πώς μπορούν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον τόσο για την οικονομία, όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μία καινοτόμα δράση ή πρωτοβουλία στην επιχείρησή τους μέσα στο 2018 που να συνδέεται με έναν ή περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αναγνωριστούν ως Sustainable Development Champion για τον αντίκτυπο της δράσης τους.