Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων φέρνει στην Ελλάδα την Lausanne Hospitality Consulting, του ελβετικού πανεπιστημίου Ecole hοteliere de Lausanne.

Μέσω της νέας αυτής στρατηγικής συνεργασίας που υλοποιεί ο εκπαιδευτικός πυλώνας του Ινστιτούτου, SETE Training, οι Έλληνες επαγγελματίες από τον χώρο των τροφίμων και ποτών, καθώς και της διαχείρισης εσόδων, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τρία εξειδικευμένα σεμινάρια, δύο στην Αθήνα και ένα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα δύο σεμινάρια με τίτλο «Δημιουργία αξίας στη βιομηχανία υπηρεσιών τροφίμων» θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα από τις 26 Φεβρουαρίου έως την 1η Μαρτίου 2018 και στην Κρήτη από τις 19 έως τις 22 Μαρτίου 2018, αντίστοιχα. Το σεμινάριο με τίτλο «Μεγιστοποίηση εσόδων και διαχείριση διανομής» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2018. Τα 3 σεμινάρια θα παρακολουθήσουν, συνολικά, έως 75 επαγγελματίες.