Νέα πρωτοποριακά σεμινάρια στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, ανακοινώνει η εταιρία H.R.D.

Τα εξειδικευμένα σεμινάρια της H.R.D. απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και εργαζόμενους σε τμήματα και διευθύνσεις HR, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Πιο αναλυτικά, προσφέρονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί κύκλοι:

1.Εξεύρεση και Επιλογή στελεχών, Διάρκεια 12 ώρες, Έναρξη 13/3/2008
2. Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού, Διάρκεια 16 ώρες, Έναρξη 14/3/2008
3. Περιγραφή και αξιολόγηση Θέσεων, Διάρκεια 12 ώρες, Έναρξη 17/3/2008
4. Έρευνες Ικανοποίησης Συνεργατών, Διάρκεια 12 ώρες, Έναρξη 18/3/2008
5. Αξιολόγηση / Ανάπτυξη Προσωπικού, Διάρκεια 16 ώρες, Έναρξη 19/3/2008
6. Αξιολόγηση Απόδοσης – Μέτρηση Παραγωγικότητας, Διάρκεια 16 ώρες, Έναρξη 20/3/2008
7. Συστήματα αποδοχών και παροχών, Διάρκεια 16 ώρες, Έναρξη 21/3/2008
8. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διάρκεια 16 ώρες, Έναρξη 26/3/2008
9. Υπηρεσίες coaching, Διάρκεια 12 ώρες, Έναρξη 27/3/2008
10. Εναρμόνιση Προσωπικής και Επαγγελματικής ζωή, Διάρκεια 12 ώρες, Έναρξη 28/3/2008
11. Υπηρεσίες Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management), Διάρκεια 16 ώρες, Έναρξη 31/3/2008

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εκπαίδευσης, τηλ. 210 3801 062, Σόλωνος 108 Αθήνα, e-mail: [email protected]