Νέα Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου η Μαρίνα Καπετανάκη, διαδεχόμενη τον Νικόλαο Βουνισέα στην ηγεσία της εταιρείας. Η Μ. Καπετανάκη, είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Ορκωτός Ελεγκτής, μέλος του ΣΟΕΛ και προέρχεται από τους κόλπους της KPMG στην οποία εργάζεται για περισσότερα από 25 χρόνια.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της από το Ελεγκτικό Τμήμα (Audit) της εταιρείας. Το 2013 μετακινήθηκε στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, αρχικά ως επικεφαλής του Deal Advisory και πρόσφατα με διευρυμένα καθήκοντα, ως επικεφαλής όλου του Συμβουλευτικού κλάδου της KPMG Ελλάδος. Από το 2020 είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας.

Η ειδίκευση της στον τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και των χρηματοοικονομικών εξυγιάνσεων διεύρυνε ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο των συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG Ελλάδος, με συνεργασίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. Ως επικεφαλής του Συμβουλευτικού κλάδου της KPMG Greece, είχε υπό την εποπτεία της ομάδα 300 συμβούλων στην Ελλάδα.