Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009, τα γραφεία της Grant Thornton στην Αθήνα, μεταφέρθηκαν στο Παλαιό Φάληρο στη διεύθυνση Ζεφύρου 56.