Η οικογένεια της AMNIS Learning & Growth μεγαλώνει εντάσσοντας στο δυναμικό της 3 καταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Πρόκειται για την Άντζελα Νικολαίδου και τον Δημήτρη Ευσταθιάδη (Senior Consulting Partners) και την Αθανασία Κούτρα (Consulting Partner).

Η Άντζελα Νικολαίδου προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο, όπου έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στον τομέα των Διεθνών Αγορών, επί 27 έτη. Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία της, έχει ηγηθεί και αναπτύξει ομάδες πωλήσεων με χαρακτηριστικά υψηλής δέσμευσης, εξωστρέφειας και αποτελεσματικότητας. Η Αθανασία Κούτρα είναι Executive Coach πιστοποιημένη από τον διεθνή οργανισμό International Coaching Federation.

Έχει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση λύσεων για την επιλογή, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη στελεχών για πολλές και διαφόρων ειδών επιχειρήσεις και οργανισμούς. O Δημήτρης Ευσταθιάδης στις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες, φέρνει πολυετή διευθυντική εμπειρία σε μεγάλους, διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου, από όπου και αποκόμισε τη γνώση της λειτουργίας και των προκλήσεων επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών κλάδων.