Στο πλαίσιο των Συναντήσεων Γνώσης και με έμφαση στην εξέλιξη του επαγγελματία του HR, ο ΣΔΑΔΕ διοργανώνει την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 18:00 – 21:00, στα γραφεία του, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από τη χρήση της Επιχειρηματικής Ευφυΐας και της Ανάλυσης Δεδομένων» με εισηγητή τον Δημήτρη Λεϊμονή, Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς μια καλά σχεδιασμένη αναφορά μπορεί να βοηθήσει στην αποτύπωση των δεδομένων επιχείρησης και να παρακολουθήσουν τις τάσεις και τις ευκαιρίες βασισμένοι σε δείκτες του ανθρωπίνου δυναμικού. ταυτόχρονα, θα γίνει παρουσίαση των βασικών δεικτών μετρήσεων HR, όπως η εναλλαγή των εργαζομένων, οι επιδόσεις, η αποτελεσματικότητα των εκπαιδεύσεων με μία δυναμική και αυτοματοποιημένη προσέγγιση αναφοράς χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες: www.gpma.gr