Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και της εταιρείας Deloitte για την προώθηση του προτύπου Investors in People (IIP) στην Ελληνική αγορά, υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Κωνσταντίνου.

Η ΕΕΔΕ επέλεξε, ως Εθνικός Εκπρόσωπος του Διεθνούς Προτύπου Investors in People (IIP), για την προώθηση και καθιέρωση του θεσμού Investors in People στην ελληνική αγορά, να συνεργαστεί και με την παραπάνω εταιρεία που έχει χαράξει σημαντική πορεία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προτύπου Investors in People το οποίο έχουν υιοθετήσει περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμοί παγκοσμίως.

Επιπλέον, η εταιρεία θα αναλάβει την κάλυψη των συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται από τις υποψήφιες επιχειρήσεις για τη διαδικασία Πιστοποίησης.