Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και των εταιρειών KPMG Σύμβουλοι Α.Ε και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. για την προώθηση του προτύπου Investors in People (IIP) στην Ελληνική αγορά υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των εταιρειών Ευάγγελος Αποστολάκης και Χαρίτων Κυριαζής.

Η ΕΕΔΕ, ως Εθνικός Εκπρόσωπος του Διεθνούς Προτύπου Investors in People (IIP) επέλεξε να συνεργαστεί με τις παραπάνω εταιρείες που έχουν χαράξει σημαντική πορεία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στις υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Όλα τα μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προτύπου Investors in People. Επιπλέον, οι εταιρείες θα αναλάβουν την κάλυψη των συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται από τις υποψήφιες επιχειρήσεις για τη διαδικασία Πιστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες www.eede.gr ή www.investorsinpeople.co.uk.