Ο Όμιλος Adecco, έχει πλέον στη διάθεσή του τα νέα τεστ ικανοτήτων (Aptitude & Ability Tests) που αναπτύχθηκαν ειδικά για να υποστηρίξουν τη διαδικασία επιλογής προσωπικού με σκοπό τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της ουσιαστικής κατανόησης των ικανοτήτων των υποψηφίων ώστε να ταιριάζουν με τις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιρειών πελατών.

Τα νέα τεστ ικανοτήτων δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον Όμιλο Adecco, σε συνεργασία με εξειδικευμένους ψυχολόγους τόσο σε θέματα απασχόλησης όσο και ανάπτυξης και ανάλυσης ψυχομετρικών εργαλείων, μεταφράστηκαν στα ελληνικά, σταθμίστηκαν στα δεδομένα της εγχώριας αγοράς και διενεργούνται ήδη, μετά την εφαρμογή πολυάριθμων μελετών για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητάς τους, με σκοπό την αξιολόγηση υποψηφίων για στελέχωση θέσεων, που χειρίζεται η Adecco για λογαριασμό εταιρειών-πελατών της. Ο όμιλος Adecco παρέχει τα συγκεκριμένα τεστ ικανοτήτων on-line μέσω του συστήματος Xpert.

Η web based μορφή τους δίνει τη δυνατότητα διενέργειάς τους οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο θεωρεί ο υποψήφιος καταλληλότερο, ενώ τα άμεσα αποτελέσματα που προκύπτουν και η ανάλυσή τους δίνει την δυνατότητα ταχύτερης αποτελεσματικής στελέχωσης των θέσεων εργασίας.