Το «Master Certificate in Project Management» οδηγεί στην πιστοποίηση PMP του Project Management Institute (PMI) και διαρκεί συνολικά 75 ώρες σε περίοδο 8 εβδομάδων.

Πραγματοποιείται μία ή δύο φορές την εβδομάδα, και ώρες17:30-21:30. Ξεκινά την Τετάρτη 11 Ιουνίου, ενώ κάθε Κυριακή γίνεται WEBEX Teleconference. Ταυτόχρονα, λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για PRINCE2, Business Analysis, PMO, SCRUM και Agile (PMI-ACP). Παρέχεται εγγύηση πιστοποίησης 100% κατά PMP ή επιστροφή του κόστους εκπαίδευσης. Πληροφορίες: [email protected], 210-6100061 και www.12pm.gr