Η SoftOne, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia, παρουσιάζει μία νέα web εφαρμογή διαχείρισης του χρόνου απασχόλησης εργαζομένων εκτός ωραρίου, την «Soft1 WORKTIME LIVE».

Η εν λόγω εφαρμογή επιτρέπει την καταχώρηση και συγκέντρωση όλων των καθημερινών ωρών υπερεργασίας/υπερωρίας σε μία εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που εργάζονται εκτός της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνει τον real-time έλεγχο του καθημερινού ωραρίου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού, καθώς και την αυτόματη δημιουργία του Εντύπου Ε8 με σκοπό την έγκαιρη υποβολή του στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.