Η νέα υπηρεσία που παρέχουν τα Holmes Place σε συνεργασία με την Life & Wellness Coach Πάμελα Καραβά, έχει ως σκοπό τον καθορισμό στόχων, καθώς και το σχεδιασμό της επίτευξής τους σχετικά με την ευεξία, την υγεία, τη φυσική κατάσταση και τη διατροφή.

To Wellness Coaching είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη φιλοσοφία: move well – eat well – feel well των Holmes Place. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές, μεθοδευμένα, μπορεί ο καθένας να βρει το δρόμο για να πετύχει τους στόχους του. Ο πρωταγωνιστής στις λύσεις και τις αποφάσεις είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Η θεματολογία αυτών των συναντήσεων καλύπτει τους τρεις άξονες Live well, Εat well και Feel well.