Η δημιουργία ενός πλάνου συμβάλει με τον βέλτιστο τρόπο στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Εκτός από τους στόχους, περιλαμβάνει αναγκαία βήματα για την επίτευξή τους, λαμβάνοντας υπόψιν τους διαθέσιμους πόρους αλλά και τους ανασταλτικούς παράγοντες που εμφανίζονται την ώρα της διαμόρφωσής του. Ταυτόχρονα, χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς ειδικά στις περιπτώσεις που καλούμαστε να αναπροσαρμόσουμε πρακτικές ή αποφάσεις ανάλογα με τις ευκαιρίες ή δυσκολίες που εμφανίζονται κατά καιρούς, χωρίς ωστόσο να χαθεί ο σκοπός που είχε τεθεί αρχικά.

Τα τελευταία χρόνια μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας είναι τα πρωτοφανή υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους. Οι εφαρμοσμένες πολιτικές στήριξης μέχρι σήμερα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές με περίπου έξι στους δέκα νέους να μη διαθέτει εργασία και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δημιουργία μίας «χαμένης γενιάς» ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, και η παγίωση μη αξιοποίησης των νέων θα έθετε σε κίνδυνο το μέλλον της χώρας μας.

Η αδήριτη ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλάνου δράσης με τη σύμπραξη του κράτους, των επιχειρήσεων αλλά και των ακαδημαϊκών φορέων είναι και αυτό που θα συμβάλει στην αναχαίτιση του φαινομένου. Μία συντονισμένη προσπάθεια λοιπόν, είναι και αυτή που θα αλλάξει άρδην τα δεδομένα, με τις επιχειρήσεις να κάνουν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας την απασχολησιμότητα και προσφέροντας θέσεις εργασίας σε νέους ανθρώπους. Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Youth Skills & Employability Conference, με την άμεση ανάγκη δημιουργίας νέας προοπτικής για τη γενιά αυτή να αποτελεί κοινό τόπο όλων, όπως θα διαβάσετε και σε επόμενες σελίδες.