Στον αέρα εξακολουθούν να είναι 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, που έχουν περιληφθεί προς διαθεσιμότητα για το 2013 σε έναν από τους όρους του Μνημονίου και παρά τις απόπειρες κυβερνητικών στελεχών και κυρίως της ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να απομακρύνουν το ενδεχόμενο απόλυσής τους.

Το θέμα ότι μπορεί να επανέλθει η απαίτηση για άμεσες αποχωρήσεις υπαλλήλων από το Δημόσιο υπήρξε κυρίαρχο στο πλαίσιο συνάντησης του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιακή. Αγκάθι αποτελούν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης, καθώς ακόμη εκκρεμεί η μετακίνηση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από το 2012, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Μαρτίου,ενώ και τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Ο προβληματισμός επιτείνεται καθώς και στα οργανογράμματα υπουργείων που ανακοινώθηκαν, οι πλεονάζοντες υπάλληλοι είναι ελάχιστοι και δεν αναμένεται για όλες τις δομές της κεντρικής διοίκησης να υπερβούν συνολικά τις 2.000, αριθμός εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τον στόχο των 25.000 υπαλλήλων.Παράλληλα, με ρυθμούς χελώνας προχωράει ο εντοπισμός των επίορκων υπαλλήλων, εκείνων που απουσιάζουν αδικαιολόγητα καθώς και όσων έχουν δηλώσει πλαστά δικαιολογητικά για τον διορισμό τους.