Τρεις νέες δράσεις, τριετούς διάρκειας, θα χρηματοδοτήσει ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της κοινής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει μαζί με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε όλο το φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνουν θεματικά workshops για ανώτερα/ανώτατα στελέχη, που θα φιλοξενούν ομιλητές οι οποίοι θα παρουσιάζουν και θα αναπτύσσουν τις νεότερες τάσεις γύρω από ζητήματα αιχμής. Επίσης, προγράμματα executive development (μέγιστης διάρκειας 40 ωρών) για τα μεσαία στελέχη, που θα επικεντρώνονται σε θεματικές, όπως strategic management, performance management, people management, change management, women in leadership. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης της συμμετοχής σε προγράμματα Master και MBA του ALBA, για τα νεότερα στελέχη.

Στις τρεις αυτές δράσεις, ο ΣΕΒ αναλαμβάνει να καλύψει για τις επιχειρήσεις-μέλη του, σημαντικό από το κόστος χρηματοδότησης, με στόχο να ωφεληθούν τουλάχιστον 500 στελέχη επιχειρήσεων. Η θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα σχεδιάζεται από τους δύο οργανισμούς από κοινού, ώστε να είναι συμβατή με τις άμεσες προτεραιότητες ανάπτυξης των στελεχών των εταιρειών μελών του ΣΕΒ, όπως αυτές αποτυπώνονται από τις προτεραιότητες των εταιρειών-μελών του και του ίδιου του ΣΕΒ. Παράλληλα, έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με την προσφορά πέντε υποτροφιών σε στελέχη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, οι οποίες θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων για σπουδές στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ALBA.