Η Ευρωκαθαριστική Facility Services ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαιτούμενες ενέργειες επαναπιστοποίησης της κατά ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) από τον αναγνωρισμένο φορέα της EUROCERT. Επιπρόσθετα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο αντικατέστησε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/ΟHSAS 18001:2007. To ISO 45001:2018 φέρει στο επίκεντρο προσοχής των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων με την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας αυτών. Σύμφωνα με την εταιρεία, «η Ευρωκαθαριστική προτάσσοντας ως απόλυτη προτεραιότητα το υψηλό και κρίσιμο για την ανθρώπινη διαβίωση καθήκον, το οποίο επιτελεί, αυτό της υγειονομικής ασφάλειας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της εφαρμογής όλων των σύγχρονων τεχνολογιών στο πεδίο δράσης της, οι οποίες – ακριβώς – διασφαλίζονται μέσα από τις ανάλογες (αυστηρότατων κριτηρίων) πιστοποιήσεις, που η εταιρεία έχει επιτύχει».