Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 60 και πλέον επιχειρήσεις-μέλη πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του μη κερδοσκοπικού επιχειρηματικού σωματείου CSR Hellas.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε δύο νέες πρωτοβουλίες του. Η πρώτη αφορά στη νέα on-line πλατφόρμα διασύνδεσης δεξιοτήτων νέων και αγοράς εργασίας που θα λειτουργήσει από τον Απρίλιο. H πλατφόρμα εντάσσεται στην ελληνική πρωτοβουλία «GEFYRA», με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και του χάσματος δεξιοτήτων που παρατηρείται. Η δεύτερη έχει να κάνει με τη συνεργασία του CSR Hellas με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το American College of Greece για την υλοποίηση, για πρώτη φορά στη χώρα, ενός Summer School για τη Βιωσιμότητα και την Εταιρική Υπευθυνότητα, τον Σεπτέμβριο. Στη Συνέλευση, τα μέλη του CSR Hellas, ενημερώθηκαν επίσης από τον Jan Noterdaeme, Υπεύθυνο των Εξωτερικών Σχέσεων του CSR Europe για τη νέα στρατηγική του φορέα σε συνδυασμό με  τη νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Βιωσιμότητας.