Η χαρτογράφηση του θαλάσσιου βυθού και η γνώση της θάλασσας, μπορούν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες για γαλάζια ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στις ευρωπαϊκές θάλασσες, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανέφερε η Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, η Ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να επωφεληθεί από τις γνώσεις για τη θάλασσα.

«Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα εκείνων που εργάζονται στις θάλασσες και στις ακτές, κατά 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Μπορεί να οδηγήσει σε νέες ευκαιρίες, ύψους επιπλέον 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση με θέμα την καλύτερη αξιοποίηση των ωκεανών και των θαλασσών που περιβάλλουν την Ευρώπη, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Η εν λόγω διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικού ενδιαφέροντος και ικανοποιητικές θέσεις εργασίας, να δώσουν καθαρή ενέργεια, να παράσχουν πρωτεΐνες για υγιεινή διατροφή, να εξασφαλίσουν φάρμακα ή ένζυμα από οργανισμούς που διαβιούν σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας, σκότους και πίεσης όπου υπάρχει ζωή. Μπορούν επίσης να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη παγκόσμια ανάγκη για πρώτες ύλες από την εξόρυξη ανοικτής θάλασσας.