Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη των στελεχών Εξυπηρέτησης Πελατών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) και το Alba Graduate Business School, The American College of Greece ανακοινώνουν τον νέο κύκλο του προγράμματος «Executive Program: Strategic Customer Service Leadership», που ξεκινάει τον Μάιο.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να ενδυναμώσει στελέχη που ηγούνται ομάδων Εξυπηρέτησης Πελατών, με δεξιότητες ηγεσίας που θα τα βοηθήσουν να καθοδηγήσουν τις ομάδες τους και τους Οργανισμούς στην αειφορία. Αναλυτικότερα, μέσα από τη διδακτέα ύλη, τα στελέχη εκπαιδεύονται σε πρότυπα συμπεριφοράς και ηγεσίας, σχεδιάζουν πλάνα για την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας του οργανισμού τους και μαθαίνουν να χειρίζονται τεχνικές θετικής ηγεσίας και coaching.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 32 ώρες (4 ημέρες) και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι τις 30 Απριλίου 2019. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεχόμενης εκπαίδευσης των στελεχών, έχουν ήδη υλοποιηθεί 5 κύκλοι του προγράμματος «Executive Program: Leading Customer Service Excellence» με στόχο τη διάχυση όλων των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και αξιών για την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την αποτελεσματική διοίκηση κάθε πλαισίου εξυπηρέτησης πελατών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 ενότητες καλύπτοντας ποικίλα θέματα, από την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και διαχείρισης παραπόνων μέχρι τεχνικές ενεργής ακρόασης και ανάπτυξης εμπιστοσύνης και πελατοκεντρικότητας. Ο 5ος κύκλος πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο 2018 και αναμένεται σύντομα να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για το 2019.