Ο Σεραφείμ Καραΐσκος ανέλαβε από 2 Μαρτίου 2011, καθήκοντα Manager, Executive Search & Selection της ICAP People Solutions. Στο νέο του ρόλο θα είναι υπεύθυνος για την Εξεύρεση και Επιλογή Ανωτέρων και Ανωτάτων στελεχών στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Τηλεπικοινωνιών και της Ναυτιλίας.

Ο Σ. Καραΐσκος προέρχεται από την PwC και την Randstad, στις οποίες κατείχε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εξειδικευμένης στελέχωσης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού. Ο Σ. Καραΐσκος είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, έχει πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ είναι και απόφοιτος του MBA International του ίδιου πανεπιστημίου.

Ο Θόδωρος Τζώκας αναλαμβάνει Senior Trainer στην ICAP Training Solutions. Στο νέο ρόλο του, θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων εκπαίδευσης και την αντίστοιχη εκτέλεση των προγραμμάτων Πωλήσεων, Διαπραγμάτευσης και Εξυπηρέτησης Πελατών της Huthwaite, την οποία η ICAP αντιπροσωπεύει στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Θ. Τζώκας έχει εξειδικευμένη εμπειρία πωλήσεων Retail & Ho.Re.Ca, την οποία απέκτησε στην DIAGEO, όπου κατείχε θέσεις αυξημένης ευθύνης καθώς και εμπειρία Β2Β πωλήσεων, events marketing & sponsorship management στην εμπορική διεύθυνση της Theater Entertainment Α.Ε (Badminton).