Ψηφιακά πραγματοποιήθηκαν η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές του νέου ΔΣ του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science. Ειδικότερα, το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος, Βασίλης Αποστολόπουλος, Αντιπρόεδρος, Θόδωρος Καλαμπόκης, Γενική Γραμματέας, Μαρία Αρβανιτίδου, Ταμίας, Άννα Παπαδημητρίου και Μέλη οι Ιζαμπέλλα Τσίρμπα, Μαίη Ζαννή και Κατερίνα Πουρναροπούλου. Σημειώνεται ότι με απόφαση του ΔΣ, ανατέθηκαν τομείς ευθύνης στα τρία Μέλη και συγκεκριμένα: Ιζ. Τσίρμπα, νομική σύμβουλος, υπεύθυνη συμμετοχής μελών και εξεύρεσης οικονομικών πόρων, Μ. Ζαννή, υπεύθυνη διεθνών και δημοσίων σχέσεων, Κ. Πουρναροπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας, βιωσιμότητας και αριστείας.