Με αφετηρία το 2011, τα εταιρικά προγράμματα του SPORTCAMP Group αυτονομούνται σε ένα καινούριο business unit με την ονομασία Meet the Team (www.mtt-events.com)!

Δημιουργικές προτάσεις, βιωματική μάθηση, διαδραστική εμπειρία και θεματικά concept συνδυάζονται με λεπτομερή σχεδιασμό, άψογη υλοποίηση και μετρήσιμο τελικό αποτέλεσμα. Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες: www.mtt-events.com.