Οι Γιώργος Βαρέλογλου και Κώστας Μάντζιαρης δημιούργησαν ένα νέο σχήμα Digital Consulting με το όνομα REBORRN, το οποίο ξεκινά με γραφεία σε Λονδίνο και Αθήνα.

Στόχος της REBORRN είναι να βοηθήσει εταιρείες με όραμα να μεταμορφώσουν το business τους στο Digital Economy μέσα από υπηρεσίες Business και Product Consulting. Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες της εταιρείας εστιάζουν σε 3 άξονες: α. Strategy με δυνατότητες σε Data Analytics, Digital Strategy και Digital Transformation Services, β. Products που ξεκινά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες Service και Product Design αλλά και σε μεγαλύτερο βάθος σε υπηρεσίες end-to-end product management, και γ. People με ένα practice που εστιάζει σε Recruitment και εκπαίδευση υψηλόβαθμων στελεχών στον ψηφιακό κόσμο αλλά και υπηρεσίες HR Transformation με τη χρήση της τεχνολογίας, με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου.