Το νέο του Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε το CSR Hellas, στο πλαίσιο της Γενικής του Συνέλευσης.

Καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε η Μαρία Αλεξίου (Τιτάν), Αντιπρόεδρος ορίσθηκε ο Πάκης Παπαδημητρίου (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), Γραμματέας η Αλεξάνδρα Πάλλη (ΕΒΕΑ), Ταμίας ο Νίκος Μέλιος (Εθνική Τράπεζα) και Μέλη οι Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΣΕΒ), Αλεξία Μαχαίρα (ΑΒ Βασιλόπουλος) και Ξανθή Παπαδάκη (McCain Hellas). Η θητεία του ΔΣ είναι τριετής. Επίσης, αναδείχθηκε και η νέα Συντονιστική Γραμματεία του Global Compact Network Hellas, μέλη της οποίας είναι οι: Μαρία Αλεξίου (Τιτάν), Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (ΣΕΒ), Κωνσταντίνος Μαχαίρας (Οργάνωση Γη), Πάκης Παπαδημητρίου (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), Ράνια Σουλάκη (Ελληνικά Πετρέλαια).

Σημειώνεται ότι το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.