Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το Healthy Recruiting λανσάρει η Goldaxia.

Πρόκειται για ένα όπλο στη φαρέτρα των στελεχών που πραγματοποιούν τις προσλήψεις για λογαριασμό της εταιρείας τους και επιθυμούν να επιλέξουν τον κατάλληλο υποψήφιο για την αντίστοιχη θέση εργασίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξοπλίζει τα στελέχη με δεξιότητες, εργαλεία και τεχνικές όπου μπορούν να προετοιμάσουν και να δημιουργήσουν δομημένες συνεντεύξεις έτσι ώστε να αξιολογήσουν και να επιλέξουν το σωστό υποψήφιο.

Παρέχει α) Προετοιμασία (δημιουργία περιγραφής θέσης, καταγραφή των δεξιοτήτων κ.ά), β) Προετοιμασία για τη συνέντευξη (δημιουργία διαδικασίας για τη συνέντευξη, δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τη συνέντευξη κ.ά.), γ) διαδικασία της συνέντευξης (εισαγωγή στη συνέντευξη, ελέγχοντας τα δεδομένα κ.ά.), δ) διαδικασίες μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων (συμπληρώνοντας τη σελίδα αξιολόγησης, σημειώσεις κ.ά.) και ε) λαμβάνοντας τη σωστή απόφαση (σύγκριση υποψηφίων, αξιολογώντας τα διαφορετικά αποτελέσματα των υποψηφίων κ.ά.).

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-4834340, www.goldaxia.gr.