Στην ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων της διοικητικής περιφέρειας Αττικής, μέσω της επιδότησης για την πρόσληψη συνολικά 5.000 ανέργων, αλλά και στη δημιουργία 1.500 νέων μικρών επιχειρήσεων από ισάριθμους ανέργους στοχεύει το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που ανακοινώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ως προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο σκέλος της πρόσληψης ανέργων, προτεραιότητα θα δοθεί σ’ αυτές που ασχολούνται με τους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και η επιχορήγηση θα είναι διάρκειας 24 μηνών.

Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 15.000 ευρώ και υπό συγκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τα 18.000 ευρώ.

Πηγή: Ναυτεμπορική