Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία με την εταιρεία Schneider Electric, η Ergonomia ανακοινώνει τη διεξαγωγή δύο νέων ανοικτών σεμιναρίων με θέμα: Σύγχρονες Μέθοδοι Ασφαλούς Εργασίας σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και σε Υποσταθμούς Μέσης και Χαμηλής τάσης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε Αθήνα (9-10 Σεπτεμβρίου) και Θεσσαλονίκη (21-22 Οκτωβρίου) με εισηγητή τον Νικόλαο Νημά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΕΜΠ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους στη βιομηχανία, στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε τεχνικά-μελετητικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες, ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς.

Ακόμα, η Ergonomia ανακοινώνει την έναρξη κύκλου σεμιναρίων στο δίκτυο καταστημάτων λιανικής της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ με θέμα: Διαχείριση Κρίσης μετά από Ληστεία – Συμπεριφορά και ενέργειες προσωπικού – Προληπτικά μέτρα ασφάλειας καταστημάτων.

Επιπλέον, το τμήμα ανάπτυξης Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs-EAP) της Ergonomia, παρουσιάζει μία σειρά καινοτόμων δράσεων και σε εκπαιδευτικό επίπεδο που στοχεύουν στην ενίσχυση των παραγόντων που προάγουν την υγεία και τη βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ergonomia.gr.