Υπουργική απόφαση για την υλοποίηση προγράμματος για την απασχόληση επιπλέον 6.000 ανέργων μέσω επιχορήγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης.

Με τη νέα αυτή απόφαση τροποποιείται προηγούμενη απόφαση και αυξάνεται από τις 5.000 στις 11.000 ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 25-66 ετών που μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το νέο τροποποιημένο πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα από τον ΟΑΕΔ είναι συνολικού προϋπολογισμού 59,4 εκατ. ευρώ και αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα εντάσσονται για την κάλυψη κατά ανώτατο όριο δύο (2) θέσεων οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες.