Ένα νέο σεμινάριο για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο διοργανώνει η ΔΟΜΗnet. Η πραγματοποίησή του έχει προγραμματιστεί για τις 25 & 26 Φεβρουαρίου 2009.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, σπουδαστές και αποφοίτους ΙΕΚ και γενικότερα σε σπουδαστές παραγωγικών σχολών management καθώς και σε εργαζόμενους. Στόχος του σεμιναρίου, είναι να βελτιώσει τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες και γνώσεις των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να προσαρμόζονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η βελτίωση της ικανότητας να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να χειρίζονται αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων, δημιουργώντας μέσα από αυτή τη γνώση κίνητρα για τον εαυτό τους και την ομάδα τους. Οι επιπλέον θεματικές ενότητες του σεμιναρίου, περιλαμβάνουν τα εξής: Αυτοεπίγνωση, Αυτοδιαχείριση, Κοινωνική επίγνωση, Διαχείριση Σχέσεων.