Νέο μενού υπηρεσιών περιλαμβάνει το site της H.R.D., μέλος του Ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ΔΟΜΗ.

Το νέο site χαρακτηρίζεται από απλότητα στην πρόσβαση, ευκολία στη χρήση, γρήγορη πλοήγηση, χρήση νέων πληροφοριών και διευρυμένο φάσμα επιλογών και υπηρεσιών. Το καινούριο μενού προσφέρει ενημέρωση στον επισκέπτη για την εταιρεία, τις υπηρεσίες της, τις συνεργασίες της, πρόσβαση σε άρθρα και έρευνες, ενημέρωση για θέσεις εργασίας, επικοινωνία, κ.ά.