Η Oxford University Press, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός καινούργιου website, (www.oxfordenglishtesting.com), μέσω του οποίου θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάνει online τεστ εξάσκησης σε όλα τα επίπεδα των Αγγλικών, αλλά και τεστ κατάταξης (placement tests) προκειμένου να εξακριβωθεί το γνωστικό του επίπεδο. Τα placement tests μπορεί να εξυπηρετήσουν και τα στελέχη των τμημάτων HR, τα οποία θα ήθελαν να εξακριβώσουν γρήγορα και έγκυρα το επίπεδο των Αγγλικών των στελεχών.