Η Άννα Μαρία Χρονοπούλου μετακινήθηκε στην KANTOR αναλαμβάνοντας τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Επικοινωνίας, για το σύνολο των γραφείων της KANTOR.

Η Α.Μ Χρονοπούλου τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργαζόταν για την KPMG ως Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Προηγουμένως, είχε εργαστεί στις εταιρείες επικοινωνίας IKON PORTER NOVELLI και THE PR Team, ενώ, για μια τριετία, υπήρξε λέκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας του University of Indianapolis, Athens Campus.

Η Ά. Μ. Χρονοπούλου, είναι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος ΜΒΑ και MSc in Media Management από το Boston University των ΗΠΑ. Παράλληλα, η Α. Μ. Χρονοπούλου είναι  υποψήφια μεταπτυχιακού τίτλου στη Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ALBA Graduate Business School, έγινε πρόσφατα μέλος της ομάδας στελεχών της KANTOR Management Consultants.