Το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών HRoutsource ξεκίνησε πρόσφατα η InfoCredit group. Η μάνατζερ του νέου Τμήματος, Ειρήνη Ιωαννίδου, ανέφερε πως στην απόφαση συνέβαλε η ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού με χαμηλό κόστος.

Η Ε. Ιωαννίδου εξήγησε ότι το νέο τμήμα προσφέρει υπηρεσίες πρόσληψης, εκπαίδευσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμα, υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικασιών και πολιτικών διεύθυνσης, όπως είναι τα εγχειρίδια διαδικασιών και πολιτικών εργοδοτικής, καθώς και τα employee manual. Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής καριέρας σε τελειόφοιτους σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε αποφοίτους κολλεγίων και πανεπιστημίων καθώς και σε εργαζόμενους οι οποίοι ερευνούν την πιθανότητα αλλαγής καριέρας.

«Στη συμβουλευτική χρησιμοποιούμε διάφορα εξιδανικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη διερεύνηση των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και της προσωπικότητας του ατόμου. Όλοι οι σύμβουλοι του HRoutsource είναι πιστοποιημένοι από το British Psychological Society, στην παροχή, ερμηνεία και ανάλυση των εργαλείων αυτών. Μία ακόμη υπηρεσία μας αφορά στη διεξαγωγή ερευνών, όπως employee satisfaction και employee opinion survey», συμπληρώνει η Ε. Ιωαννίδου. Το πελατολόγιο του νέου Τμήματος περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς. «Εξυπηρετούμε μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με όλο το φάσμα των υπηρεσιών μας.

Όσον αφορά στο τμήμα της συμβουλευτικής, το πελατολόγιό μας καλύπτει μαθητές, φοιτητές, απόφοιτους κολλεγίων και πανεπιστημίων καθώς και εργαζόμενους».

Περισσότερες πληροφορίες στο www.hroutsource.com.cy