Η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η εργασιακή ετοιμότητα και η οικονομική παιδεία είναι μερικές από τις έννοιες που εμπεριέχονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του «Σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων/Junior Achievement Greece».

Το ΣΕΝ/JA Greece είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 με την υποστήριξη του ΣΕΒ και σε συνεργασία με τον διεθνή, μη κερδοσκοπικό οργανισμό Junior Achievement Worldwide. Το ΣΕΝ/JA Greece υποστηρίζεται από τα μέλη του, τα οποία είναι επιχειρήσεις, ιδρύματα, φορείς αλλά και ιδιώτες. Βασικός του σκοπός είναι η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών.

Με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του Junior Achievement Worldwide, υλοποιεί προγράμματα επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υποστηρίζει τα σχολεία με εμπλουτισμό ύλης του μαθήματος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Σύμβουλοι των προγραμμάτων είναι στελέχη από διάφορες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, τα οποία εθελοντικά συμβάλλουν ώστε οι μαθητές να διαγνώσουν δυνατότητες, ευκαιρίες, προκλήσεις-επιλογές, που ανοίγονται μπροστά τους για την επαγγελματική τους πορεία. Οι εταιρείες μέσα από τη συνδρομή των στελεχών τους, υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών.

Προγράμματα και περιεχόμενο
Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τα προγράμματα «Η οικονομία και εγώ», «Μια επιχείρηση σε δράση» και «Παγκόσμια Αγορά», τα οποία απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου. Μέσα από αυτά, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να αναγνωρίζουν το ρόλο τους στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας και να σχεδιάζουν το βιογραφικό τους.

Έχουν, επίσης, την ευκαιρία να ετοιμάζουν τον ατομικό και οικογενειακό προϋπολογισμό, να μαθαίνουν τους πόρους που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, να ερευνούν τη σημασία της ηθικής συμπεριφοράς τόσο στη δική τους ζωή και όσο μέσα σε μια επιχείρηση και να αναλύουν τι είναι οι αγορές και με ποιο τρόπο επηρεάζουν τα κράτη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2007, το ΣΕΝ/JA Greece, εφαρμόζει σε μαθητές λυκείου, το βασικό πρόγραμμα της «Εικονικής Επιχείρησης», μια ομαδική δραστηριότητα, που αποτελεί μια αληθινή επιχειρηματική εμπειρία: τη δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης μέσα στην οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και υποχρεώσεις.

Την προηγούμενη χρονιά υλοποιήθηκαν και τρία νέα προγράμματα. Το «Στη σκιά ενός στελέχους» – Job Shadow για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι πραγματοποιούν επίσκεψη μιας μέρας σε εταιρεία της επιλογής τους και έρχονται σε άμεση επαφή με τα στελέχη. Το «[email protected]» που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές επαγγελματικών και τεχνικών σχολείων να εργασθούν ομαδικά ώστε να επιλύσουν ένα πρόβλημα προτείνοντας ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ τέλος το πρόγραμμα «Banks In Action» αποτελείται από οκτώ εθελοντικές δραστηριότητες που διδάσκουν στους μαθητές του Λυκείου τις αρχές του τραπεζικού περιβάλλοντος και τους εκθέτει στις προκλήσεις της επιτυχούς λειτουργίας μιας Τράπεζας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο ρόλος του εθελοντισμού
Μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΣΕΝ/JA Greece, ο εθελοντισμός αποτελεί επιλογή για τα στελέχη. Τους δίνεται η ευκαιρία να εμπνέουν και προετοιμάζουν -μέσα από τη δική τους εμπειρία- νέους ανθρώπους ώστε να γίνουν επιτυχημένοι. Ταυτόχρονα, μπορούν να συμβάλουν, ως μέλη, στην παγκόσμια κοινότητα, ενώνοντας ανθρώπους με κοινούς στόχους από όλα τα έθνη, δημιουργώντας εργασίες, κτίζοντας σταθερές οικονομίες και προβάλλοντας υψηλά standards ζωής.

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη-εθελοντές προκειμένου να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα του ΣΕΝ/JA Greece, είναι η πίστη στις δυνατότητες των νέων ανθρώπων, η διάθεση για δέσμευση στις βασικές αρχές της κοινωνίας μας στηριγμένες στην καινοτομία, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, η ακεραιότητα και η ποιότητα, ο σεβασμός στα ταλέντα, στη δημιουργικότητα, στις προσδοκίες και στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή, η συνεργασία, η συμμετοχή καθώς και η επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών με όλους τους εθελοντές-στελέχη επιχειρήσεων.