Νέο Ακαδημαϊκό Κύκλο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων Bachelor, Master και MBA του Nottingham Trent University ξεκίνησε το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM.

Τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Nottingham Trent University διεξάγονται στα ελληνικά με την καθοδήγηση καταξιωμένων καθηγητών που συνδυάζουν τη γνώση με την επιχειρησιακή εμπειρία, σε σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιούνται εισαγωγικές διαλέξεις όπου θα παρουσιαστούν η δομή των προγραμμάτων σπουδών, η εκπαιδευτική τους φιλοσοφία, οι πανεπιστημιακές διαδικασίες και η ομάδα των εισηγητών που υλοποιούν τα μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Nottingham Trent University, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ATHENS GSM στην Αθήνα, στο 210 322 3352-3 και στην Θεσσαλονίκη στο 2310 227 119.