Ο οικονομολόγος Δρ Εμμανουήλ Αλεξανδράκης αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στην LMG leadership management Group, στο πλαίσιο της στόχευσης της σε καινοτόμα ερευνητικά εργαλεία και στην ανάπτυξη μετρήσιμης μεθοδολογίας διαχείρισης της Ολιστικής Φήμης.

Ο Δρ Εμμανουήλ Αλεξανδράκης διετέλεσε ανώτατος στέλεχος της πολυεθνικής φαρμακευτικής MSD, αλλά διαθέτει σε δημόσιες και επιστημονικές θέσεις υψηλής ευθύνης. Παράλληλα με τα καθήκοντά του στην LMG είναι ενεργό μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου InnKnow του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης του ΟΠΑ, καθώς και του Εργαστηρίου Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Με την ανάληψη των καθηκόντων του, η LMG προχώρησε στη δημιουργία της Health & Wellness Alliance – μία συμμαχία όπου συμμετέχουν σημαντικοί επιστημονικοί φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα – που αξιοποιεί τη διεθνή και ελληνική της μακροχρόνια εμπειρία στην υποστήριξη των εταιρειών του κλάδου.