Η εταιρεία μηχανικών εκπαίδευσης Hyphen SA και η εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς Interview λανσάρουν ένα νέο στατιστικό εργαλείο το οποίο αφορά έναν νέο Δείκτη Μέτρησης και Αξιολόγησης της αγοράς εργασίας μετά την πανδημία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ναυτεμπορική και τη δημοσιογράφο Βάσω Βεγίρη, ο συγκεκριμένος Δείκτης θα καταγράφει συστηματικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και στην Ε.Ε. τη διαχρονική εξέλιξη ζητημάτων όπως η τεχνολογική ανεργία, η τηλεργασία, οι εργασιακές μετακινήσεις λόγω της πανδημίας, η δημιουργία νέων εργασιακών πεδίων και αντικειμένων κ.ο.κ.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών αναμένεται να επεκταθεί και στην έρευνα αγοράς, εστιάζοντας μεταξύ άλλων τόσο σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων, όσο και διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνίας κ.α., με στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση και τεκμηρίωση του μέλλοντος της εργασίας με έμφαση στις συνθήκες, που θα επικρατήσουν στο μεταπανδημικό τοπίο.

Οι πρώτες δυο μετρήσεις του νέου δείκτη – από τις συνολικά έξι που προβλέπονται για το προσεχές διάστημα- θα αφορούν στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι δυο επόμενες όλη την Ε.Ε. και οι δυο τελευταίες 40 μεγάλους υπερεθνικούς εργοδότες που είναι πελάτες της Hyphen. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την εφημερίδα, θα ανακοινώνονται ανά κατηγορία και στο τέλος τα συνολικά.