Μετά την υλοποίηση 500 σεμιναρίων για το 2018 από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της TUV HELLAS (TUV NORD), στα οποία συμμετείχαν συνολικά 4.400 εκπαιδευόμενοι, η εταιρεία παρουσιάζει το Πρόγραμμα Σεμιναρίων Α’ Τετραμήνου 2019, το οποίο έχει εμπλουτιστεί με 10 Νέα σεμινάρια.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία άνω των 100 πιστοποιημένων και άρτια εκπαιδευμένων εισηγητών, 11 θεματικές κατηγορίες (Ποιότητα, Περιβάλλον – Ενέργεια, Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, Ασφάλεια Τροφίμων, Αγροδιατροφικός Τομέας, Πληροφορική, Υγεία και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, Έργα και κατασκευές, Τουρισμός και Ξενοδοχεία, Επιχειρηματική Βελτίωση και Τεχνικές Δεξιότητες) και κεντρικό τίτλο «Passion for Training», ο Φορέας συνεχίζει και τη νέα χρονιά να επεκτείνει τη γνώση και να συνεισφέρει στην επαγγελματική επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά διεξάγεται σεμινάριο ISO 22000:2018 Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (IRCA/ CQI Approved) καθώς και το σεμινάριο Data Centers According to Trusted Site Infrastructure (TSI).