Τη Γενική Διεύθυνση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) αναλαμβάνει ο από ετών συνεργάτης της εταιρείας, Αναστάσιος Ροδόπουλος. Ο νέος Γενικός Διευθυντής θα μετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔΕ ως Μέλος.

Πρόκειται για στέλεχος με 30ετή εμπειρία ως Finance and Operations Director και CFO σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες, KPMG, Atlas Copco, Beiersdorf, Antenna, EMΠΕΔΟΣ, Mamidoil- Jetoil AE, ECM Business Solutions Ltd. Είναι τακτικό μέλος της ΕΕΔΕ από το 1992, ενώ κατά τις περιόδους 1999-2005 και 2010-2017 ήταν Πρόεδρος της ΔΕ του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ) και Μέλος του ΔΣ της ΕΕΔΕ.