Ο Νescafé συνεχίζει να βοηθά τους νέους που θέλουν να τα καταφέρουν στην Ελλάδα, επεκτείνοντας το Πρόγραμμα Κατάρτισης και Eξειδίκευσης «Μπορούμε Εδώ», το οποίο αποτελείται από εκπαιδευτικά σεμινάρια με πιστοποίηση.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μαθημάτων, το πρόγραμμα επιστρέφει με δεύτερο κύκλο με 200 επιπλέον θέσεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για κατάρτιση σε 8 ειδικότητες. Τα σεμινάρια προσφέρουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στα επαγγέλματα που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση σήμερα στην Ελλάδα. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος στο www.mporoumeedo.gr. και να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2015.