Με συνολικά 27 προγράμματα e-learning, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εισέρχεται στην εκπαίδευση από απόσταση. Τα προγράμματα είναι ειδικά για να διδάσκονται ηλεκτρονικά και από απόσταση παρέχοντας τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες γνώσεις, σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα και καλύπτουν μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών και προτιμήσεων.

Όλα τα προγράμματα προσφέρονται με δίδακτρα. Στους εκπαιδευόμενους που συμπληρώνουν επιτυχώς τις απαιτήσεις ενός προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και συμπληρωματική βεβαίωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος και οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν. Ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε επιτυχώς στο τέλος Οκτωβρίου του 2016 ενώ ο δεύτερος θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2017 με προθεσμία υποβολής αίτησης παρακολούθησης έως και τις 13 Φεβρουαρίου 2017.