Ένας καινούργιος κύκλος ξεκινά για την δράση Code+Create, η οποία αφορά την βιωματική κατάρτιση νέων Ελλήνων και προσφύγων, ηλικίας 18-30 ετών, σε ψηφιακές δεξιότητες, με χώρο διεξαγωγής την Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, σε εργαστήρια που έχουν διαμορφωθεί αποκλειστικά με τη χρήση ανοικτών τεχνολογιών, αξιοποιώντας τις σχεδιαστικές αρχές των Open Labs και με φορητό υπολογιστή για κάθε συμμετέχοντα.

Σημειώνεται ότι η δράση ξεκίνησε την άνοιξη του 2017, σε συνεργασία με το FCA, και συνεχίζεται με τη συνεργασία του IOCC και της Αποστολής, ενώ έως σήμερα έχουν συμμετάσχει περισσότεροι από 350 νέοι.