Στις 9 Ιανουαρίου ξεκινάει ο νέος κύκλος του δημοφιλούς προγράμματος English for International Business Communication της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, που βοηθά τους συμμετέχοντες να ξαναθυμηθούν τα Αγγλικά τους και να έρθουν σε επαφή με current business language για συναντήσεις, διαπραγματεύσεις, παρουσιάσεις, τηλεφωνική επικοινωνία, γραπτά κείμενα αλλά και συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις.

Σημειώνεται ότι όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στην τάξη, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ενασχόληση από την πλευρά των εκπαιδευόμενων, ενώ από το 2006 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 5000 ώρες εκπαίδευσης Business English σε μορφή προγραμμάτων ανοικτής και ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.