Στη δημοσίευση του «Understanding the World of the Digital Nomad» προχώρησε το European Cities Marketing – το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επίσημων Οργανισμών Τουρισμού Πόλεων, ενός πρακτικού οδηγού για το οικοσύστημα των ψηφιακών νομάδων, ο οποίος εκπονήθηκε από την Toposophy (industry partner).

Αναλυτικότερα, σκοπός του εν λόγω οδηγού είναι να καθοδηγήσει τους Ευρωπαϊκούς DMMOs σε ότι αφορά τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και την υλοποίηση πρακτικών, οι οποίες θα καταστήσουν ελκυστικές τις πόλεις της Ευρώπης σε σχέση με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ψηφιακών νομάδων.

Οι βασικές ενότητες του οδηγού επικεντρώνονται στο προφίλ των ψηφιακών νομάδων, στις τάσεις που τροφοδοτούν τη μεγέθυνση του οικοσυστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, στα οφέλη που αποκομίζουν όσες πόλεις κερδίζουν το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των ψηφιακών νομάδων, στους φορείς και στους οργανισμούς που ηγούνται στην εξέλιξη του οικοσυστήματος, καθώς και σε πρακτικές κατευθύνσεις για τις πόλεις που στοχεύουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τοποθέτηση τους.